1 2 3 4 5 6

Kalite

- Doğal ve Sosyal çevrenin,asgari seviyede etkilenmesine öncelik vermek

 

- Üretim gerçekleştiriken,Çevreye en uyumlu malzemeyi ve teknolojiyi kullanmak,her yeni Projede çevreyi koruma ve kirliliği     önlemede sürekli iyileştirme sağlıyarak,gelecek nesillere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlıyacak bir ortam bırakmak....

 

-Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanarak,milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek...

 

-Çalışanlarımızın sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini işletmemizin kesin kuralı olarak kabul  etmek....

 

-İşçi sağlığını ve iş emniyetini temin edecek ileri teknoloji ve yöntemleri kullanarak iş kazalarını önlemek ve her yeni Projede  tehlike ve riskleri bertaaraf etmekte iyileştirme sağlamak....

 

-Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda,müşteriye hatasız hizmet sunmak....

 

-Müşteri memnuniyeti odaklı çalışamak ve kusursuz hizmet vermek firmamızın temel politikalarını oluşturur.....